THE NFP SAYS THE DEATH PENALTY SHOULD BE BROUGHT BACK

THE NFP SAYS THE DEATH PENALTY SHOULD BE BROUGHT BACK

  The NFP says all those who are implicated in cases of abusing women and children must receive the death penalty. This as the country is commemorating 16 days of activism for no violence against women and children. The 16 Days Campaign aims to attract all South...
Inxusa lincoma ukuvulwa komtholampilo wokusoka

Inxusa lincoma ukuvulwa komtholampilo wokusoka

Ongumlingisi nophinde abe inxusa lokukhuthaza abesilisa ukuba basoke, uMelusi Yeni, usencome ukuvulwa komtholampilo wokusoka. Lokhu ukusho njengoba naye ubeyingxeke yabahambele uhlelo lokwethulwa kwalomtholampilo EDurban station namuhlanje, nobizwa ngokuthi Zivikele...