ugu-buildings

Abasebenzi kumasipala wasoGwini eNingizimu yesifundazwe babhodla umlilo ngabekuchaze njengokungalalelwa kwezimvo zabo abaphathi balowamkhandlu.

Namuhla usuku lwesishiyagalolunye abasebenzi bomkhandlu UGu District bebeke phansi amathuluzi bekhala ngokubanjelwa imali emiholweni yabo ngenxa yokuba nesiteleka ngoNovember ngonyaka owedlule.

Labasebenzi abangaphezulu kuka500 bathi akusiyona inhloso yabo ukuvalela amanzi umphakathi.

Kuze kube imanje izindawo eziningi oGwini azinawo amanzi ngenxa yokungaboni ngasolinye phakathi kwabasebenzi nezikhulu zikamasipala.

Labasebenzi namhlanje baphawulile ngaloludaba.

Imenenja kamasipala UGu District uDD Naidoo uthi lesisimo esingesihle sesihlukumeza nomndeni wakhe ngoba kukhona amalungu omphakathi amsabisayo.

UNaidoo uthi unethemba lokuthi bazosithola isisombululo njengoba sekungenelele noNdunankulu wesifundazwe.

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter