LOFTUSBY: MENELISI NDWANDWE

Amalunga ePhalamende esethelekile emcimbini wokugcotshwa kuka Mengameli uCyril Ramaphosa enkundleni yezemidlalo eLoftus, ePitoli.

uRamaphosa wakhethwa ngokungaphikiswa ePhalamende ngoLwesithathu.

Intatheli yethu uMenelisi Ndwandwe unamalunga aphuma kuzi nhlangano ezahlukene.

Unobhala we EFF Godrich Gardee uthi bamenyiwe bazozwa ukuthi uthini uMengameli.

Kanti ilunga elisha ePhalamende uDokotela uSbongiseni Dhlomo ubonge abantu ngokuvotela iANC.

uNdunankulu wase Free State uSisi Ntombela nophinde abe iphini likaMongameli weANC Women’s League uthi unesiqinisekiso sokuthi uMengameli uzokhuluma ngokuhlukunyezwa kwabesifazane.

uNtombela ubuye wathi uyazi ukuthi nakanjani kwiKhabinethi bazobe bengu 50 % abantu besifazane.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter