mgwaqo
Amaphoyisa kamasipala weTheku ngokubambisana nezinhlaka ezahlukene zezokuphepha athi esezinhlelweni zokuthathela izinyathelo zomthetho abantu abahamba ngezinyawo nabawela imgwaqo emkhulu.

Lokhu kulandela ukwanda kwezigameko nalapho abantu beshayiswa izimoto uma beqa umgwaqo nokuholela ekuthethi bashone.

Okhulumela amaphoyisa amasipala uParboo Sewpersad uthi bazobenzisana namaphoyisa akwa-SAPS kanjalo nawomgwaqo ukuqinisekisa ukuthi abantu bayakuyeka ukuwela emgwaqeni enguthela wayeka.

Okunye akuvezile ukuthi bafuna abantu baboshwe ukuze baqonde ngobungozi bokubeka izimpilo zabo engcupheni uma bewela ezindaweni okufanele bawele kuzona.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter