BY: THANDO MKHIZEKEKANA

Isekela likangqongqoshe wezokuxhumana uPinky Kekana uthi kubalulekile ukuba kukhuthazwe usiko lokufunda kubantwana bamantombazane.

UKekana ubekhuluma kanje njengoba ubeyingxenye yabaholi abebehambele kwingqungquthela ebizwa nge-ITU Telecom World conference 2018 eICC, edolobheni laseThekweni.

Ngesikhathi kuvalwa lengqungquthela yezinsuku ezine izolo, uKekana ngokubambisana nongqoqngqoshe wezamabhizinisi amancane uLindiwe Zulu, kanye nosekela ngqonqgoshe wezamaposi uStella Ndabeni-Abrahams, bebeyingxneye yabebedinginga ngokuvula amathuba kubantu besifazane kwezobucwepheshe be ICT.

Okunye okuvezwe uKekana ukuthi kubalulekile ukuthi kubhekisiswe nezinto ezithiphazamisa inhlalakahle yabantwana bamantombazane.

 

[

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter