SASSA

Ungqongqoshe obhekelele umnyango wezamaposi uSiyabonga Cwele usenxuse abantu abasha abahola isibonelelo sikahulumeni ukuba basebenzise ama ATM.

ukugwema olayini abade uma sekuyisikhathi sokuhola.

UCwele usho lokhu njengoba ubehambele ezingxenyeni ezahlukene esifundazweni nalapho ubebheka indlela izikhungo okuholelwa kuzona zisebenza ngayo ,njengoba

bekuqala kulenyanga ukuthi imali yesibonelelo sikahulumeni siholwe ngePosi.

UCwele uthi amakhadi amasha ayakuvumela ukuthi ukwazi ukukhipha ebhange kanjalo nasestolo.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter