ACSBY: PHUMLANI NKWANYANA

Inhlangano yezombusazwe yonogada iAfrican Security Congress ithi kufanele uhulumeni ethathele izinyathelo zonke izinkampani zonogada ezisahlukumeza abasebenzi.

Lenhlangani ithi ihlela ukubamba ukhukhulela ngoqo wesiteleka imashele enye yezinkampani yaseThekwini ehlukumeza kanzima onogada.

Okhulumela iASC uDelani Phewa uthi lenkampani iholela abasebenzi amakinati futhi nezimo abasebenza ngaphansi kwazo azigculisi.

UPhewa uthi ngasekupheleni kwalenyanga bazobamashela kulenkampani behambise izikhalo zabo.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter