IFPPBY: MENELISI NDWANDWE

Inhlangano yezombusazwe i-IFP isithembise ukwakhele umuzi umndeni ophila osizini o Sizweni, eNewcastle eNyakatho yesifundazwe.

uNobhala weIFP uVelenkosini Hlabisa ukusho lokhu ngenkathi evakashele uMndeni wakaNdebele kuleliya lokishi.

uHlabisa ubesemkhansasweni wokhetho kusifunda saseMajuba.

Uthi ngeke besize umndeni wakwaNdebele ngoba kuza ukhetho kodwa yingoba bayakholelwa ukuthi abantu kumele baphile ngaphansi kwezimo ezingeke zibathunaze isthunzi.

Kanti ilunga lo mndeni, uZinhle Mngomezulu udalule ukuthi abaholi be-IFP kusifunda iMajuba besebefike kathathu ukuzohlola isimo sabo.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter