door-to-doorBY: MENELISI NDWANDWE

Inhlangano yezombusazwe i-IFP ithi isilulungele ukhetho luka zwelonke.

Lokhu kuvela ngenkathi bethula ngokusemthethweni umkhankaso iSizonqoba, KwaMashu enyakatho yeTheku.

USihlalo wekomoti laNsuku zonke uAlbert Mncwango uthi sebehambe izwe lonke betshela abantu ngokuthi i-IFP izokwenzani uma inqoba ukhetho.

UMncwango uthi kulindeleke ukuba lenhlangano ithule nebhasi layo lokhetho ezobe ihamba ngalo kulezinsuku ezandulela ukhetho.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter