SAMABy; Nomcebo Ndimande
Inhlangano yodokotela kulesfundazwe i-South African Medical Association ithi ubuzwe bodokotela abubalulekile, kodwa ukuqeqesheka kwabo okumele kuhambe phambili.

Lenhlangano isho kanje ngesikhathi iphendula umyalezo okhishwe umnyango wezempilo kulesifundazwe, wokuthi uhlose ukumisa ukuqasha nokuthungatha odokotela basemazweni angaphandle.

Izolo umnyango ususihoxisile lesistatimende.

Usihlao we-SAMA esifundazweni u-Mvuyisi Mzukwana.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter