hospital

I-DA esifundazweni ithi kuyacaca ukuthi umnyango wezempilo esifundazweni uyahluleka ukwenza isiqiniseko sokuthi abantu bayaluthola usizo lwezempilo ezibhedlela zikahulumeni.

Lokhu kuza ngemuva kokuthi leliqembu lithi lunobufakazi bokuthi kunezinye izibhedlela zakulesisifundazwe ezizofakwa ngaphansi kukahulumeni.

Okhulumela i-DA kwezempilo uDokotela uImran Keeka uthi yize umnyango uyichitha lembiko kodwa ikhona incwadi ebhalelwe ibamba lenhloko yomnayngo uDokotela Musa Gumede.

Ungqongqoshe wezempilo uDokotela uSbongiseni Dhlomo uthi lokhu okushiwo uKeeka akusilona iqiniso.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter