umzimkulu-memorial-hall

Imeya yaseMzimkhulu eningizimu yesifundazwe uMphuthumi Mpabanga usewuchithile umbiko wokuthi ihholo lamagugu elingakaqedwa ukwakhiwa kulelidolobha selidle imali engaphezulu ku R 30 million wamarandi.

UMpabanga ukhulume okokuqala engxoxweni ekhethekile nezindaba zeVuma103 emuva kokuthi ihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe lethule umbiko wophenyo emkhandlwini wakhe ngaleliya hholo elaba sematheni njengoba kukholakala ukuthi laba yimbangela yokushona kwalowo owayengu nobhala jukelele we-ANCYL uSindiso Magaqa owadutshulwa eseyikhansela lalowa mkhandlu.

Nakuba engathandanga ukukhuluma kabanzi ngalo mbiko ekulindeleke ukuthi bawuphendule ezinsukwini ezingu 21, uMpabanga ukubeke kwacaca ukuthi indaba yaleliya hholo yaba
ihaba elalikhandwe ngenhloso yokugcolisa umkhandlu wakhe njengoba kuvela ukuthi ibalelwa ku 16 million imali esisebenzile ekwakhiweni kwaleliya hholo.

Kanti unobhala we-ANC eHarry Gwala uSindi Msomi uthe ngeke bakhulume ngalo mbiko ngoba usehhovisi elikhulu kakhulu kunabo.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter