Richmond mun
Umasipala waseRichmond mamaphakathi esifundazwe usukuqinisekile ukuthi isinikwe ikhefu eliyisipesheli imenenja yalowa mkhandlu uBongiwe Mnikathi emuva komdonsiswabo obusenkantolo ephakeme eMgungundlovu ephikisa ukumiswa kwakhe isigcawu samakhansela ngamacala awu 22 abekwa wona.

Lokhu kulandela ukungenelela komnyango wezokubusa ngokubambisana kulesifundazwe kulowamasipala ebekungasetshenzwa kuwona kusukela ngoMsombuluko emuva kokuthi abasebenzi bowo bevimbe amasango ngezimoto zomsebenzi namaloli bethi ngeke babuyele emsebenzini ume isekhona emagcekeni lemenenja.

Phakathi kwezinto asolwa ngazo ukubeka impilo yabanye abasebenzi engozini njengoba kusolwa ukuthi ubekhipha ulwazi olubucayi oluthinta amagama abanye abasebenzi abagcina sebesatshiswa abaphathi bezinkampani ezisebenza kuwona umasipala.

Okhulumela umasipala uSbonelo Bhengu uthi ngoMsombuluko abasebenzi bazobuyela emsebenzini.

UBhengu uthi kunamacala angezelwe imenenja njengoba ike yafika emsebenzini iqashwe izinkabi ezazihlome zingovolo kwagqekezwa ihhovisi lamasipala.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter