MANDENIBY: PHUMLANI NKWANYANA

Imeya kamasipala waseMandeni uPhindile Sishi uthi baqala imikhankaso yokukhipha abantu abasha abacwile kwizidakamizwa nophuzo olunamandla.

USishi uthi ngalempalasonto bahlele imidlalo emkhulukazi ezokwenza ukuthi intsha iqoqeke kwizidakamizwa.

Uthi bafuna nokuthi imizimba yabantu bakulomasipapa ihlale isisemeni esifanele ngokuthi bejwayele ukuzivocavoca njalo.

USishi uthi bahlele nemicimbi ezokwazi ukubhekelela nesimo sabantu asebekhulile.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter