Clinic

Ongumlingisi nophinde abe inxusa lokukhuthaza abesilisa ukuba basoke, uMelusi Yeni, usencome ukuvulwa komtholampilo wokusoka.

Lokhu ukusho njengoba naye ubeyingxeke yabahambele uhlelo lokwethulwa kwalomtholampilo EDurban station namuhlanje, nobizwa ngokuthi Zivikele Health services.

UYeni uthi unethemba lokuthi ukuvulwa kwalomtholampilo kuzosiza ukwandisa abesilisa abazosoka.

Kanti Omele isikhungo I-Vikelizizwe Solutions, nokuyibona abethule lomtholampilo, uDokotela Mfundo Kuhlase, uncome kakhulu izinhlaka ezibambisene nabo.

Khonamanjalo umntwana uNhlanganiso Zulu unxuse abesilisa ukuba bakhiphe emqondweni wabo ukuthi uma sebesokile ngeke besahlaselwe izifo.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter