BY:  Thando Mkhize

 
UNgqongqoshe wezempilo esfundazweni uDokotela Sibongiseni Dhlomo usexwayise abantu ukuba baqaphele

isikhangiso esveza ukuthi kunemsebenzi kulomnyango njengoba kwakhiwa isbhedlela esisha iDr Pixley Ka Isaka Seme Memorial  kwa Mashu enyakatho yeTheku.

UDhlomo uthi lesiskhangiso sinemniningwane engaphelela futhi engelona iqiniso.

Uthi maduzane umnyango uzomemezela uma abantu sebengakwazi ukufaka izicelo zokusebenza kulesisibhedlela.FAKE

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter