m khoza

By:Noluthando Mchunu&Neo Potwana

Oyilunga le-ANC ephalamende udokotela Makhosi Khoza usezwakalisa ukuthi uyayishiya lenhlanagno.

UKhoza usho lokhu esithangamini sabezindaba eGoli namuhla.

Kuzokhumbuleka ukuthi uKhoza bekufanele avele ngapahmbi kwekomidi lokuqondiswa kwezigwegwe kuleissifundazwe ngesonto kodwa wangafika ngoba ethi ubuholi beANC kulesiisfundazwe abukho emthethweni.

UKhoza uthi i-ANC ngeke isashintsha.

UKhoza uthi ubenesifiso sokuhlangana namagantsha alenhlangano ukuze kuketulwe abaholi be ANC abanenkohlakalo.

Uthi ukhethe ukushiya lANC ngenxa yokuthi inenkohlakalo kanti akayiboni izimisele ukulungisa amaphutha wayo.

UKhoza uyaqhubeka nokumema amanye amalunga akulenhlangano ukuba ashiye ngenhloso yokulwisana nenkohlakalo.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter