winnie

By: Noluthando Mchunu

UNobhala wejikelele weANC uAce Magashule uthi inhlangano ebusayo kumele izinuke amakhwapha ngokungabahloniphi abaholi abadlale indima enkulu ukuletha inkululeko kubantu abamnyama nababecindezelwe ngesikhathi sobandlululo.

Umagashule suho lokhu emva kokuthi izingane zengqalabutho yomzabalazo engasekho uWinnie Madikizela Mandela zigxeke abanye abaholi balenhlangano ngokungamhloniphi umama wazo kwazekuba uyashona.

Emngcwabeni kaMadakizela Mandela umholi weEFF uJulius Malema ukhulume kakhulu ngokucindezelwa kukaMam Winnie wamcela nokuthi abakhombise indlela yokuthi babhekane kanjani
nalabo abambiza ngesigebengu ekubeni wanikela impilo yakho ukulwela amalungelo abantu abamnyama.

Indodakazi kaMam Winnie Zenani ubuze umbuzo wokuthi kungani leliqhawekazi selinconywa ngamagalelo alo ngoba selishonile.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter