tree

Ongusihlalo wekomidi elibhekelele amaholidi kakhisimusi edolobheni lase Thekwini nophinde abambe emnyangweni wezamapaki nokungcebeleka uSbusiso Mkhwanazi useziphikile izinsolo zokuthi
kunenkinga phakathi kwabagada ababhukudayo olwandle kanye nomqashi.
UMkhwanazi usho lokhu ngesikhathi ephendula imbuzo yezintatheli ngesikhathi kunesithangami sabezindaba kwenye yezindawo zokudla ethekwini.

Phambilini kuke kwasabalala imbiko ethi kunabasebenzi abathile okusenesikhathi bengakhokhelwa amaholo.

UMkhwanazi uthi lokho kungamampunge njengoba bona bazi ukuthi abasebenzi bathokozile.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter