dundee

By: Phumzile Qhawekazi Mkhungo

Umnyango wezemidlalo esifundazweni uthi kuyathokozisa ukubona linyuka isasasa lomcimbi waminyaka yonke obizwa nge Dundee July.

Lomdlalo womjaho wamahhashi kulindeleke ukuthi ubanjwe ngempelasonto ezayo kanti banethemba lokuthi sizonyuka isibalo sabantu abazohambela lomjaho kulonyaka njengoba ngonyaka odlule babe ngaphezu kuka 20 000 abantu ababekhona.

Lomnyango uthi unethemba lokuthi ngokuhamba kwesikhathi lomcimbi uzokwazi ukuzenzela imali ungabe usaxhaswa uhulumeni.

Okhulumela lomyango uMack Makhathini uthi benze isiqiniseko sokuthi ingqalasizinda iyathuthuka kulendawo okuzokwenziwa lomcimbi.

 

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter