POOOLICEBY: PHUMLANI NKWANYANA

Izinkumbi zabantu sezithelekile ehholo lomphakathi ePhoenix enyakatho yeTheku lapho okulindelwe khona ukuthi kubanjwe umhlangano ophuthumayo nongqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele.

Lomhlangano oyisipesheli uhlelelwe ukuthi kuqhanyukwe nezisombululo ezigamekweni zobugebengu ezihlasele lendawo.

Umphakathi wase Phoenix ukhala ngokuthi ukudayiswa kwezidakamizwa kuphezulu kakhulu kanye nokubanjwa kweNkunzi.

Amanye amalunga omphakathi akhulume nezindaba zeVuma 103 Fm athi afuna uhulumeni abeke uhlelo olucacile ukuthi inkinga yobugebengu izoqedwa kanjani.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter