WhatsApp Image 2019-06-17 at 10.29.36BY: MENELISI NDWANDWE

UNdunankulu uSihle Zikalala uthi ukuthuthukwisa komnotho kuseqhulwini kuHulumeni wesifundazwe.

uZikalala ukusho lokhu ekhuluma nabezindaba lapho kuqhubeka khona iLekgotla yokuqala yaloHulumeni omusha, eGreyville eThekwini.

Lomhlangano wezinsuku ezintathu, uzodingida kabanzi ngezinhlelo ezizokwenziwa uHulumeni kulonyaka wezimali.

UZikalala uthi ukukhuliswa komnotho kuhamba phambili njengo nosomqulu wokhetho ka ANC wawushilo.

Uthi sekuyisikhathi sokuthi abakuthembisa abantu bekwenze ngoba banqoba ukhetho.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter